English

Podsumowanie Konferencji Secure 2006

W dniu 18 pażdziernika 2006 zakończyła się 10 jubileuszowa edycja konferencji SECURE. Po raz pierwszy w przeddzień konferencji odbyły się warsztaty CERT, współorganizowane przez agencję ENISA, NASK oraz działający w jej strukturach zespół CERT Polska. W tym samym dniu prowadzone były warsztaty POSITIF. Dodatkowo, po zakończeniu konferencji, miało miejsce szkolenie dla zespołów CERT, oparte na projekcie TRANSITS.

Warsztaty POSITIF miały na celu zaprezentowanie nowoczesnej platformy bezpieczeństwa służącej do zarządzania infrastrukturą sieciową (więcej informacji: www.positif.org). Warsztaty CERT były z kolei okazją do wymiany doświadczeń oraz poznania zasad tworzenia i prawidłowego działania zespołów reagujących. Uczestnikami szkoleń byli przedstawiciele nowych i przyszłych krajów członkowskich UE, a także innych krajów wschodnich, w szczególności tych, gdzie nie istnieją jeszcze zespoły typu CERT.

W konferencji wzięło udział wielu znanych polskich i zagranicznych ekspertów. Wśród nich mieliśmy przyjemność ponownie gościć Roba Thomasa z Team Cymru, który słynie z niezwykle barwnych, ciekawych wykładów o podziemiu internetowym i Jasona Rafaila z CERT CC, (CERT Coordination Centem), który mówił o koordynacji działań pomiędzy światową siecią zespołów reagujących. Współorganizator konferencji . agencja ENISA - wzbogaciła program o trzy wykłady, które wygłosili: Ronald De Bruin, Marco Thorbruegge i Jani Arnell. Nie zabrakło również przedstawicieli ministerstw, które udzieliły honorowego patronatu (MNiSW oraz MSWiA). Wykład inauguracyjny wygłosił Olaf Gajl . Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się przygotowana przez dyr. Krzysztofa Silickiego i Mirka Maja dyskusja: 10 lat w bezpieczeństwie - "czas na przełom" - e-dyskusja. Po raz pierwszy podczas konferencji SECURE wykorzystany został interaktywny system do głosowania - DIGIVOTE. Każda z osób na sali mogła wyrazić swoją opinię na temat poruszanych zagadnień, reagować na stawiane przez autorów dyskusji pytania. Aktywna forma debaty, możliwość natychmiastowego poznania opinii uczestników konferencji i komentowania wyników pozwalała wyciągać bardzo ciekawe, często zaskakujące wnioski dotyczące współczesnego spojrzenie i prognoz dotyczących bezpieczeństwa IT oraz została bardzo wysoko oceniona w ankietach.

Nie zabrakło też jubileuszowych atrakcji. Pierwszy dzień konferencji zwieńczony został toastem z okazji 10.lecia konferencji. Uczestnicy SECURE.a wysłuchali krótkiej historii pierwszej w Polsce konferencji podnoszącej temat bezpieczeństwa teleinformatycznego. W dalszej części wieczoru, w Pałacu Prymasowskim tradycyjnie wręczona została nagroda NASK im. prof. Hofmokla, a tortem uhonorowana została 10-letnia praca zespołu CERT Polska.


Organizatorzy

 

Internet, domeny, DNS, teleinformatyka, VPN, E-line, KRI, bezpieczenstwo IT, saferinternet
 

Bezpieczeństwo IT, arakis, incydenty sieciowe, secure, zagrożenia sieci, bezpieczeństwo internetu

 


call for speakers