English

Program Konferencji 2007

Tematyką konferencji ISSE/SECURE 2007 była przede wszystkim:

- Prywatność i ochrona danych
- Bezpieczeństwo transakcji internetowych
- Bezpieczeństwo srodków i narzędzi komunikacyjnych
- Najlepsze praktyki, metodologie i narzędzia zwiększające bezpieczeństwo
- Reagowanie na przypadki naruszenia bezpieczeństwa
- Ocena i zarządzanie ryzykiem
- Aspekty prawne i organizacyjne bezpieczeństwa sieci
- Rola poszczególnych grup użytkowników sieci w zwiększaniu bezpieczeństwa teleinformatycznego


Organizatorzy

 

Internet, domeny, DNS, teleinformatyka, VPN, E-line, KRI, bezpieczenstwo IT, saferinternet
 

Bezpieczeństwo IT, arakis, incydenty sieciowe, secure, zagrożenia sieci, bezpieczeństwo internetu

 


call for speakers